Young Collectors Circle

Stichting Art Projects Amsterdam

De doelstelling van Stichting Art Projects is het initiëren en uitvoeren van evenementen die bijdragen aan een gezonde culturele sector; dan wel door het stimuleren van het economisch perspectief van de sector, dan wel door het verbreden van het landschap middels het creëren van verbindingen met andere relevante sectoren

Visie

Informeren & activeren

Economische zelfstandigheid in de kunstensector is een hot topic. In tijden waarin subsidiestromen niet langer vanzelfsprekend zijn, heeft de sector zich noodgedwongen moeten beraden op de eigen economische positie. Stichting Art Projects zoekt –kleinschalig en bottomup- naar manieren waarop de sector en haar (potentiële) publiek zelf geïnformeerd en aangespoord worden om in actie te komen en –naast te genieten van kunst - de sector gezond te houden.

Organisatie

Directie & bestuur

Stichting Art Projects is in 2013 opgericht door Nienke van der Wal, tevens directeur van de stichting. In het verleden initieerde en organiseerde zij vele culturele evenementen, waaronder het Amsterdam Fantastic Film Festival, het Amsterdam Underground Festival en het Discovery Festival en werkte ze namens Paradiso als creatief producent aan onder meer I Like To Watch Too (onderdeel van Julidans) en Summerdance Forever.

Ambitie

Investeren & inspireren

Stichting Art Projects komt voort uit de wens de schoonheid van kunst te (kunnen blijven) delen met een zo groot mogelijke groep. De ambitie van Art Projects is om met een duidelijke signatuur evenementen te organiseren, die niet alleen boeiend, bijzonder, mooi of leuk zijn, maar het publiek tevens enthousiasmeren om te investeren in kunst: in tijd, in kennis, in geld, in participatie en/of de sector inspireren om op vernieuwende wijze om economische kansen te creëren.

Het bestuur van Stichting Art Projects wordt gevormd door Cyril van Sterkenburg (Voorzitter; strateeg Vandejong), Saffron Pape (Secretaris, fotograaf en traffic manager), Ramon Ten Zende (Penningmeester, Bedrijfsvoering Cobra Museum voor Moderne Kunst) en Anneke Franken van Bloemendaal (Bestuurslid, advocaat Gijs Heutink Advocaten). Het bestuur van de Stichting verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Young Collectors Circle

In 2015 is Stichting Art Projects Amsterdam gestart met het ontwikkelen van de Young Collectors Circle: een onafhankelijk platform voor beginnende kunstverzamelaars. Young Collectors Circle activeert deze steeds groeiende groep collectors door hen de weg te wijzen in de kunstwereld en in contact te brengen met kunstenaars, professionals en ervaren verzamelaars. Een nieuwe generatie kunstkopers is van essentieel belang voor een gezonde kunstsector: het zijn vaak jonge kopers die investeren in jong talent, waarmee zij niet alleen financieel investeren in de kunstsector, maar ook aandacht genereren voor nieuwe kunstenaars en kunstvormen. Young Collectors Circle motiveert een nieuwe generatie kunstliefhebbers kunst te kopen, om daarmee niet alleen hun eigen leven te verrijken, maar ook de kunstsector te ondersteunen.

De strategie van Young Collectors Circle strategie is succesvol gebleken: zij is in staat om op creatieve en innovatieve wijze bouwen aan een generatie van nieuwe kunstverzamelaars, en hen te motiveren te investeren in (hedendaagse) kunst.

Contact

Stichting Art Projects Amsterdam
Spadinalaan 224
1031 KB Amsterdam
info@stichtingartprojects.nl

Bank: NL 31 RABO 0302 2259 86
KVK: 59366192
RSIN: 853443348