YoungCollectorsCircle

Stichting Art Projects Amsterdam

Stichting Art Projects initieert projecten die de kunstsector te versterken en de verbinding tussen kunst en (nieuw) publiek te bewerkstelligen. De missie is het verbeteren van de economische positie van de kunstwereld en zo bij te dragen aan een florerende kunstsector.

artprojects

Organisatie

Stichting Art Projects is in 2013 opgericht door Nienke van der Wal, tevens directeur van de stichting. Naast haar werkzaamheden voor de stichting adviseert zij culturele instellingen over ondernemerschap, schrijft ze over kunst en verzamelen voor diverse publicaties en organiseert zij namens Nederlandse musea tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Het bestuur van Stichting Art Projects wordt gevormd door Cyril van Sterkenburg (Voorzitter; directeur Vandejong), Amanda Pinatih (Secretaris; curator Stedelijk Museum), Zayènne van Heesen-Laclé (Penningmeester; Raadsheer) en Frederieke Sanders van Traa (Bestuurslid; Entrepeneur). Het bestuur van de Stichting verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Young Collectors Circle

In 2015 is Stichting Art Projects Amsterdam gestart met het ontwikkelen van de Young Collectors Circle: een onafhankelijk platform voor beginnende kunstverzamelaars. Young Collectors Circle activeert deze steeds groeiende groep collectors door hen de weg te wijzen in de kunstwereld en in contact te brengen met kunstenaars, professionals en ervaren verzamelaars. Een nieuwe generatie kunstkopers is van essentieel belang voor een gezonde kunstsector: het zijn vaak jonge kopers die investeren in jong talent, waarmee zij niet alleen financieel investeren in de kunstsector, maar ook aandacht genereren voor nieuwe kunstenaars en kunstvormen. Young Collectors Circle motiveert een nieuwe generatie kunstliefhebbers kunst te kopen, om daarmee niet alleen hun eigen leven te verrijken, maar ook de kunstsector te ondersteunen.

De strategie van Young Collectors Circle strategie is succesvol gebleken: zij is in staat om op creatieve en innovatieve wijze bouwen aan een generatie van nieuwe kunstverzamelaars, en hen te motiveren te investeren in (hedendaagse) kunst.

Daata NL

Videokunst is een onmisbaar onderdeel van onze hedendaagse kunstwereld geworden en veel jonge kunstenaars die nu van de academies, Rijksakademie en De Ateliers komen werken in dat medium. Helaas vinden deze kunstenaars bij opkomende verzamelaars, zoals leden van Young Collectors Circle, nog geen aansluiting. Daarom hebben Daata, platform  voor een nieuwe generatie kunstenaars die met bewegend beeld en geluid werken, en Stichting Art Projects Amsterdam de handen ineen geslagen om werk van Nederlandse  videokunstenaars op een laagdrempelige en innovatieve manier aan te bieden aan startende en ervaren Nederlandse verzamelaars.

De eerste serie bestaat uit drie videowerken, die tot stand zijn gekomen met dank aan citizenM. Kunstenaars Maurice van Es, Mickey Yang en Anna Sophie de Vries maakten speciaal voor Daata NL een videowerk. Deze kunstenaars studeerden alledrie af aan de KABK in Den Haag (resp. 2013, 2014, 2015). Maurice van Es sloot in 2018 zijn 2-jarige residentie op de Rijksakademie af; Anna Sophie de Vries deed hetzelfde op De Ateliers. De werken werden gelanceerd tijdens Amsterdam Art Weekend 2019.

Curriculum Entrepeneurship

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de economische positie van de kunstenaar. Kunstenaars moeten het structureel met minder geld doen en ondanks hun harde werken kunnen veel kunstenaars (nog) niet leven van hun werk, zoals blijkt uit observaties die het CPB maakte en die onderschreven worden door het Mondriaan Fonds, FNV Kiem en Platform Beeldende Kunst. Samen met Mette Samkalden, directeur van This Art Fair, heeft Stichting Art Projects Amsterdam daarom een curriculum over ondernemerschap ontwikkeld voor afstuderende kunstenaars. De pilot van dit lesprogramma werd in het najaar van 2019 gedoceerd aan 4e jaars Fine Art Studenten aan de HKU.

Het lesprogramma is leerzaam en toepasbaa én gaat uit van de individualiteit van de student en de diversiteit van de kunstwereld. Het programma beslaat een periode van 16 weken, waarin 8 lessen van 3 uur worden aangeboden. Door middel van gastcolleges door curators, professionals, kunstenaars en verzamelaars, praktijkbezoeken en persoonlijke opdrachten waarin de opgedane kennis wordt toegepast op de eigen kunstenaarspraktijk maken studenten aan de kunstacademies kennis met de diverse facetten van de kunstwereld en hun eigen rol daarin. De onderwerpen van de lessen zijn onder meer de kunstmarkt, online ontwikkelingen en marketing & communicatie.

Contact

Stichting Art Projects Amsterdam
Spadinalaan 224
1031 KB Amsterdam
info@stichtingartprojects.nl

Bank: NL 31 RABO 0302 2259 86
KVK: 59366192
RSIN: 853443348

Kunst in je inbox?

Schrijf je in voor de Young Collectors Circle nieuwsbrief en leer elke maand meer over een nieuw onderwerp.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief